Rendezvények

 
Villantó horgásztó
2019. december 07.
Nevezők: 17
Rendező:
Törökbálinti tó
2019. december 14.
Nevezők: 62
Rendező:
 

Partnereink

 

 

 


Ajánló

 

Galéria és képek

 
 255   0
 
 
 293   0
 
 298   0
 
 
 289   0
 
 449   0
 
 
 250   0
 

Szavazás

 

  Kovács Laci nevezett a Feedre Adventures - Villantó kupa versenyre 22 órája
 

Felhasználási feltételek

 

 Jogi nyilatkozat és igénybevételi feltételek

Az internetes oldalak (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a Halat.hu Kft., a továbbiakban: Szolgáltató.

1.2 A Felhasználó

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Szolgáltatási Feltételekben szabályozottakat.

A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3 A Honlap

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által, a Szolgáltató javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Honlap.

A Szolgáltató Honlapját a jelen Szolgáltatási Feltételekben foglaltak megtartásával bárki szabadon böngészheti, így különösen a www.halat.hu honlapot és ennek valamennyi aloldalát.

A Szolgáltató, azonban egyes honlapok, illetve a honlapokról elérhető szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

2. IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

  • Bárki használhat a Szolgáltató oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontban meghatározott feltételeket;
  • Tilos frame keretrendszer készítése a Honlap tartalma köré;
  • Tilos a Szolgáltatóval való kapcsolat valótlan feltüntetése;
  • Nem tehet közzé valótlan információt a Szolgáltató termékeiről vagy szolgáltatásairól;
  •  Szolgáltató logojának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges;
  • Tilos az ízléstelen, sértő tartalom.

3. A TARTALOM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK 


A Szolgáltató Honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. 
A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató (1.1 pont), ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. 
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását. 
A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a web oldalak kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban a

Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot.

 

A Szolgáltató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94. §) és büntetőjogi (Btk. 329/A. §) következményei lehetnek.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld a Szolgáltatónak a honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint kerülnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre) a Szolgáltató Honlapján.

4. KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltató e-mail, SMS és telefon formájában biztosít kommunikációs lehetőségeket a Felhasználóknak a honlapon belül vagy ahhoz kapcsolódóan.

5. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet - felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épsége érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A Szolgáltató a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

6. A SZOLGÁLTATÓI HONLAP BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

a)     nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;

b)     tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

c)     tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);

d)     nem megengedett nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

7. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Feltételek alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az Adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a Felhasználókat az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. A Szolgáltató az érintettet tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Holnapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve telefonos ügyfélszolgálata segítségével törölje azokat.

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg jelszavát és azt senkinek ne adja ki, illetve ne tárolja mások által hozzáférhető helyen.

A Szolgáltató egyes esetekben a Felhasználó adatainak védelme érdekében Secure Sockets Layer (SSL) titkosítási technológiát alkalmazhat, így különösen a vásárlás vagy ügyfélszolgálati adatok összegyűjtésekor és adatátvitelekor. Az SSL-titkosítás célja, hogy az információ kizárólag a Szolgáltató és az adott Felhasználó számára legyen hozzáférhető. A titkosítási módszer működését jelzi, ha a böngésző ablakának alján egy nem törött kulcs vagy egy zárt lakat (böngésző típusától függően) látható.

7.1 A Szolgáltató által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Regisztráció során kért adatok

                          felhasználónév*

                          jelszó*

                          e-mail* 


A fenti adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. Az adatokat a Aidaco addig tárolja, amíg szerződött ügyfelünk, illetve felhasználó regisztrációval rendelkezik. A regisztráció megszüntetése a Halat.hu ügyfélszolgálati csatornáin kezdeményezhető.

Az a) pontban meghatározott adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele útján lebonyolított levelezés során.

A regisztráció során megadott adatokat az Aidaco az előfizetői jogviszony megszűnéséig tárolja.

7.2           Alkalmazott szabályok

a)     A Szolgáltató szerverei által automatikusan naplózott információk. Az Szolgáltató szerverei, a Honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálja a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosíthatja, kizárólag a Honlapon nyújtott szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

b)     A Szolgáltató az adatokat a Felhasználók által megadott egyéb, elsősorban személyes adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze

c)     Cookie-k. A Szolgáltató egyes szolgáltatási nyújtása céljából egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kizárólag a Felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra igénybe nem vehetők. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása a Honlap szolgáltatásainak igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Felhasználót ennek ellenkezőjéről.

d)     Regisztráció során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok. A Szolgáltató egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználóknak regisztrációs adatlapot kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a Szolgáltató legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A Szolgáltató rendelkezésére bocsátott információk kezelésének célja, hogy statisztikai adatok segítségével a Honlap szolgáltatásait a Felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthesse tovább. A Szolgáltató egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy a Szolgáltató partnerei a Felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. A Szolgáltató jogosult arra, hogy egyes információkat (oldalletöltések, látogatások és látogatók száma és eloszlása) statisztikai formában nyilvánosságra hozzon annak érdekében, hogy a Honlap szolgáltatásainak működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

e)     A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A Szolgáltató a Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, jelszavakat, emlékeztetőket, stb.) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át. Amennyiben a Honlap szolgáltatáskínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, a Szolgáltató tájékoztató anyagokat küldhet Felhasználóinak. Minden ilyen esetben azonban a Szolgáltató a Felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és milyen mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben a Felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy a Szolgáltató csak és kizárólag azokat nyújtja számára, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

f)      A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok. A Szolgáltató a Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat az adatgyűjtés céljának megjelölésével kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi és ezzel egyidejűleg jelen Igénybevételi Feltételekben foglaltak szerint, ahhoz a Felhasználó a Honlap felületén hozzájárult. Pl.. számlaküldési, postázási, kiszállítási címek, telefonszámok. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől valamint a szállítási tevékenységet végző alvállalkozótól eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.

8. A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Szolgáltatási Feltételeket. A Felhasználó a 3. pontban rögzített regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve kötelezőek.

9. REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

Amennyiben valamely Honlap vagy az arról elérhető szolgáltatás látogatása regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztrációs Adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti ezen Szolgáltatási feltételeket és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a vonatkozó - 7. pontban ismertetett - törvényekben meghatározott módon kezelje.

A regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével a Felhasználó hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak Szolgáltató részéről jelen Szolgáltatási Feltételekben meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. A Felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg.

Jelen Szolgáltatási Feltételek ismeretében a Felhasználó eldöntheti, hogy a regisztrációhoz kötelező adatokon túl mely adatait adja meg a Szolgáltató részére a Honlapon. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót a személyes adatai jelen Szolgáltatási Feltételek szerint történő felhasználására. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó köteles:

a)     a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;

b)     a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Felhasználónak a honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Szolgáltatási Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

10. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK, JOGVITÁK

A jelen Igénybevételi Feltételeket elkészítésénél a Szolgáltató a vonatkozó magyar jogszabályok szerint járt el, és az itt nem szabályozott kérdések tekintetében is a magyar jogszabályok az irányadók.

A jelen Igénybevételi Feltételek alkalmazásából eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Fontosnak tartjuk az Ön véleményét! Amennyiben a Szolgáltatási Feltételekkel vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban bármely kérdése, észrevétele van, kérjük, írjon a következő címen: info@halat.hu

  

Utolsó módosítás dátuma: 2014. március 31.

 
 

Videók

 

Ajánló

 

Események

 
  Kovács Laci nevezett a Feedre Adventures - Villantó kupa versenyre 22 órája
  Béla Klusóczki nevezett a Feeder Adventures UtolShow kupa versenyre tegnap
  Vörös Zsolt nevezett a Feeder Adventures UtolShow kupa versenyre 5 napja
  Nyuresz01 nevezett a Feeder Adventures UtolShow kupa versenyre 6 napja
  papplaci87 nevezett a Feeder Adventures UtolShow kupa versenyre 1 hete
  Kéval Tamás nevezett a Feeder Adventures UtolShow kupa versenyre 1 hete
  ibolya nevezett a Feedre Adventures - Villantó kupa versenyre 1 hete
  vajdatibor nevezett a Feedre Adventures - Villantó kupa versenyre 2 hete
  feederfi nevezett a Feedre Adventures - Villantó kupa versenyre 2 hete
  Dorián Skultéti nevezett a Feeder Adventures UtolShow kupa versenyre 2 hete
 
 
 
Írok a HALATra
Doki Ha valaki nem tud belépni írjon, ne regeljen újra. Senkit nem fogok le fel írni sehonnan, de minden regisztrációt segítek megjavítani és használni. Ha jelszavad nincs meg abba is segítek
0 hozzászólás
feederadventures Az üzenőfalon ne iratkozzon senki fel versenyre!
A versenyek menüpontnál lehet kiválasztani az adott versenyt , és ugyanott lehet lemondani is.


0 hozzászólás
Szopper Zoli Sziasztok
Sajnos holnap nem tok menni

0 hozzászólás
Halmagus Halmagus nevezek a 2019.novembe.09 feeder adventues method star versenyre
1 hozzászólás
Dányádi Mónika Sziasztok. Csak az én profilom al tudtunk jelentkezni a versenyre, de a párom venne részt rajta. Így is hiteles a részvétel?
0 hozzászólás
kisszoltan92 Sziasztok!

A holnapi verseny sorsolása a kiírás szerint 6.30-tól lenne,de a Préri már téli nyitvatartással üzemel ,vagyis 7 kor nyit!
Ezért egy picit eltoljuk a sorsolást 7 órára,de ez elvileg a menetrenden nem fog változtatni. Megértéseteket Köszönöm!

0 hozzászólás
ho-ho Szép napot egy kis érdekesség zárt ivó víz tározó!
0 hozzászólás
ho-ho Szép napot tegnap atkári nagy tón horgásztam!A nagy meleg elenére 41db halat fogtam amiböl 19db ponty volt és egy 5kg töponty!A modszer a jóbevált hosszú elöke!
0 hozzászólás
ho-ho Szép estét mai horgászat atkári nagy tón 72db hal amiböl ponty kb a fele a töbi kárász volt egy 6.70kg as jöt a többi nagyon vegyes képet mutatott!De nagyon jó nap volt és megint a klaszikus hosszú elöke bizonyitott!
0 hozzászólás
Fabula János Sziasztok !
Csak egy szösszenet !
Neveztem egy versenyre, 13.-ként ! Mire eljött a verseny ideje 8.lettem a sorban, aki nem tudott eljönni lemondta, így kapott esélyt olyan aki már nem fért volna be ! Szóval akinek nem inge ne vegye magára, de addig tart lemondani , mint regisztrálni !

3 hozzászólás